Metalac d.o.o.: Prvi roboti u proizvodnji

Preduzeće ’’Metalac MBM’’ d.o.o. od osnivanja pa sve do danas beleži stalni uspon zahvalјujući kvalitetnom rukovodstvu, efikasnoj i kvalitetnoj radnoj snazi.

Preduzeće je osnovano je 1999. godine, a poslovanje je počelo sa proizvodnim programom baziranim na preradi metala – proizvodnji okova, ručnog polјoprivrednog alata, opreme u građevinarstvu, spojnica za građevinske podupirače, građevinskih žabica, španera, te vijaka za krovne konstrukcije

Danas preduzeće proizvodi veoma zahtjevne proizvode za auto industriju, a glavni klijenti su renomirana imena kao što su BMW i Mercedes.

Preduzeća Metalac MBM se konstantno razvijalo i proširivalo u skladu sa potrebama tržišta kako domaćeg tako i Evropskog, te je stoga preduzeće uvelo najsavremenije tehnologije i sofisticirane načine poslovanja koji su neophodni za proizvodnju novih proizvoda koji se plasiraju na Evropskom tržištu. Najveći dio proizvodnog programa baziran je na izradi metalnih kontejnera koji su cinčani i kao takvi koriste se u građevinarstvu i mašinskoj industriji.

Kroz program švedske organizacije, a uz podršku Agencije za razvoj preduzeća Eda, preduzeće Metalac nabavilo je apkant presu za savijanje limova posebnih karakteristika, kao i robot za zavarivanje. Nabavka robota i stavljanje u proizvodni proces prvog robota ne samo na području derventske opštine, već i šire, pozicionira preduzeće „Metalac – MBM“ kao lidera na tržištu metalne industrije u regionu. Mašina omogućava da se ostvari visok kvalitet u kontinuitetu, što je veoma važno kada je serijska proizvodnja u pitanju.

Pored automatizacije procesa proizvodnje, preduzeće je uvelo standard ISO 9001:2001 čime je preduzeće učvrstilo svoju poziciju na izvoznom tržištu. Preduzeće je 2011. godine uvelo novi standard koji se odnosi na kvalitet zavarivanja EN ISO 3834-3.

Uveden je i standard za zaštitu okoline ISO 14001:2004 čime je omogućeno da se ostvari strateška odluka da se usvoji novi proizvod i da od Evropske organizacije dobiju licencu kao proizvođač GITTERBOX – EUROPALETA UIC 435-3. Gitterbox –  Europalete urađen je po standardu Međunarodna organizacija za željeznički transport (UIC) 435-3 i imaju veliku primjenu u transportu roba u drumskom, a pogotovu u željezničkom transportu. Metalac MBM je uspeo da dobije i licencu EPAL–a (Evropska organizacija za palete), a svaki proizvedeni Gitterbox nosi svoj broj i etiketu od EPAL-a.

U 2016. godini zabilježen je hiljaditi izvoz u Evropsku uniju od osnivanja firme, čime je poslovni uspeh preduzeća povećan za 11% u odnosu na poslovanje u 2015. godini. Obim proizvodnje za izvoz povećan je za 9%, dok su za 2% povećani rezultati koji se odnose na domaće tržište. Važno je istaći da je 2016. godine 92 % od ukupne proizvodnje činila roba za izvoz.