Centar za investitore

IZGRADNJA KONKURETNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA JE PRIMARNA ZADAĆA OPŠTINE DERVENTA

Opština Derventa je uspostavila jednošalterski sistem za sve administrativne postupke koji se odnose na proces građenja i registraciju poslovne djelatnosti.

Centar za investitore nudi sljedeće usluge:

 • Podrška investorima u pronalasku lokacije za gradnju i investiranje
 • Podrška investitorima pri registraciji privrednog društva
 • Podrška investitorima kroz promociju lokalne privrede
 • Poslovno povezivanje i posredovanje između investitora
 • Dostavljanje informacija i zastupanje u procesu  izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole
 • Dostavljanje informacija iz oblasti tržišta rada
 • Savjetovanje kod pristupa podsticajima i grantovim.

Katalog usluga centra za investitore možete preuzeti ovdje.

OSTALE USLUGE

 • Opština Derventa domaćim i inostranim investitorima pruža postinvesticionu podršku (aftercare), radi bržeg otklanjanja prepreka s kojima se suočavaju postojeći investitori. Podrška se realizuje kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku investitorima koja uključuje institucije na svim nivoima vlasti u BiH. Ovaj oblik podrške investitorima u opštini Derventa egzistira od 2013. godine.
 • Privredni savjet opštine Derventa je platforma za dijalog između privatnog i javnog sektora i unapređenje poslovnog okruženja, te identifikaciju prepreka na koje opštinska administracija može objektivno da reaguje. Privredni savjet djeluje od 2017. godine i čini ga 21 član, među kojima su predstavnici privatnih kompanija, obrazovnog sektora, finansijskog sektora i opštinske upravе.
 • Realiziran projekt regulatorne reforme i na taj način pojednostavljeni administrativni postupci, sniženi troškovi, skraćeni rokovi, te privrednicima i građanima omogućen brži i lakši pristup opštinskim uslugama putem Elektronskog registra administrativnih postupaka.
 • Opština Derventa svim potencijalnim i postojećim investitorima pruža sveobuhvatnu podršku u realizaciji planirane investicije putem kontakt osobe, koja je zadužena za servisiranje informacijama i organizaciju sastanaka između nadležnih organa i investitora u cilju pojednostavljenja i brze realizacije planirane investicije.

Detaljne informacije o investicionoj klimi u RS i BIH možete naći na web stranicama:

Elektronski registri sa detaljnim pregledom dozvola i licenci koje su potrebne investitorima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su dostupni na sljedećim linkovima: