Centar za investitore

IZGRADNJA KONKURETNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA JE PRIMARNA ZADAĆA OPŠTINE DERVENTA Opština Derventa je uspostavila jednošalterski sistem za sve administrativne postupke koji se odnose na proces građenja i registraciju poslovne djelatnosti. Centar za investitore nudi sljedeće usluge: Podrška investorima u pronalasku lokacije … Continue reading Centar za investitore