Članovi Privrednog savjeta opštine Derventa

Privredni Savjet opštine Derventa ima 21 člana: 5 predstavnika Opštinske uprave, 1 predstavnik javnog preduzeća, 2 predstavnika obrazovnih institucija  i  13 predstavnika privatnog Sektora. Privredni savjet opštine Derventa imenovan je 11. oktobra Odlukom o imenovanju članova Privrednog savjeta opštine Derventa (Službeni glasnik opštine Derventa, br 15/2017).

Članovi Privrednog savjeta iz redova javnog sektora:

 • Načelnik opštine
 • Predsednik Skupštine opštine
 • Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
 • Načelnik Odjeljenje za prostorno uređenje
 • Načelnik Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
 • Direktor „Komunalac“ a.d. Derventa
 • Direktor JU Stručna i tehnička škola Derventa
 • Direktor JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“

Članovi Privrednog savjeta iz redova privatnog sektora:

 • Tehpro CNC d.o.o., – Thomas Drittenpreis
 • Mreža network d.o.o., – Zoran Tošić
 • Sanino d.o.o., – Radovan Pazurević
 • Isotec d.o.o., – Irena Vujičić
 • Drvoprerada Đurić d.o.o., – Pero Đurić
 • Gatarić d.o.o., – Gatarić Bojko
 • EHTA-R d.o.o., – Miro Asentić
 • Niwex d.o.o., – Drago Nagradić
 • Biofruktus d.o.o., – Nikola Daka
 • Fructa trade d.o.o., – Saša Mojević
 • Metalac d.o.o., – Saša Mrđa
 • Umjetnička crta – Art line d.o.o. – Bojana Stanić
 • SUR Gral, preduzetnik – Goran Prijević

Mandat članova Privrednog savjeta traje tri godine.
Načelnik opštine je po funkciji predsjednik Privrednog savjeta.

Kriterijumi za izbor članova Privrednog savjeta  iz redova privatnog i civilnog sektora:

 • Relevantna zastupljenost svih sektora privrede sa potencijalima za razvoj (najmanje po jedan predstavnik svih značajnih sektora) – prehrambeni, drvni, metalni, industrija obuće, tekstilni, saobraćaj i transport, energetika, građevina, trgovina,
 • Predstavnici mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
 • Najveći poslodavci

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Privrednog savjeta.

Link do vijesti: http://tvk3.info/derventa-osnovan-privredni-savjet-opstine/