Dostupna radna snaga

 

Opština Derventa važi za jednu od najpoželjnijih destinacija za investiore u Bosni i Hercegovini. Broj domaćih i stranih investitora je u porastu, dok vrijednost izvoza konstantno raste. Konkurentna i kompetentna radna snaga jedna je od prednosti koje nudimo potencijalnim investitorima.

 

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

Od 2016. godine, broj nezaposlenih se konstantno smanjuje, a broj zaposlenih raste. Broj nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro  Derventa u 2017. godini je 1.587 lica.

Broj nezaposlenih u opštini Derventa nastavio je da opada u 2017. godini.  U periodu 2015-2017. smanjio za 30,18 %, a prosječno godišnje opada za 10,06%. U 2017. godini bilo je zaposleno ukupno 6.314 radnika.

Broj zaposlenih se u periodu 2015-2017. takođe povećava  (U 2017. godini je za 4,5% više zaposleno nego u 2015

Izvor: Poreska uprava Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

 

U nastavku je dat pregled statistike o ljudskim resursima na području opštine Derventa:

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih kod pravnih lica 5.299
Broj zaposlenih kod samostalnih preduzetnika 1.015
UKUPNO 6.314

 

Prosječne mjesečne bruto i neto plate

Period Prosječna plata u KM
Bruto Neto
RS Opština RS Opština
I-XII 2016 1.344,00 987,00 836,00 658,00
I-XII 2017 1.331,00 966,00 866,00 653,00

 

Prosječne mjesečne bruto i neto zarade po radniku u posmatranim djelatnostima u 2017. godini

Područje Bruto plata u KM Neto plata u KM
Prosječna plata u opštini Derventa  u 2017. godini 966,00 653,00
Prosječna plata u prerađivačkoj industriji (podaci za 2016.g.)
Metaloprerada 1.052,00 702,00
Proizvodnja kože i proizvoda od kože 781,00 490,00
Drvoprerada 688,00 435,00
Proizvodnja plastičnih masa 1.015,00 632,00

 

Broj nezaposlenih lica

            OPIS UKUPNO Žene %
Stanje na evidenciji 1.587 668 42,09

 

Kvalifikaciona, polna i starosna struktura nezaposlenih lica, na dan 31.12.2017.

Kvalifikaciona struktura UKUPNO Žene %
0   Bez škole 0 0 0
1   Nekvalifikovani radnici 388 120 24.4
2   PK-NSS radnici 45 20 2.8
3   Kvalifikovani radnici 551 172 34.7
4   Tehničari SSS 449 261 28.3
5   VKV 16 3 1
6-1 Viša stručna sprema 22 13 1.4
7-1 VSS 180 ECTS 34 24 2.1
7-2 VSS 240 ECTS,4g,5g,6g 76 53 4.8
7-3 Master 300 ECTS 6 2 0.4
7-4 Magistar stari program 0 0 0
8   Doktori nauka 0 0 0
Ukupno 1.587 668 100

 

Starosna struktura UKUPNO Žene %
Od 15 – 18 godina 2 1 50
Od 18 – 20 godina 58 30 52
Od 20 – 24 godina 139 64 46
Od 24 – 27 godina 114 51 45
Od 27 – 30 godina 111 61 55
Od 30 – 35 godina 167 92 55
Od 35 – 40 godina 157 58 37
Od 40 – 45 godina 170 71 42
Od 45 – 50 godina 194 62 32
Od 50 – 55 godina 178 74 42
Od 55 – 60 godina 189 64 34
Od 60 – 65 godina 108 40 37
Ukupno 1.587 668 42

 

Struktura nezaposlenih lica prema zanimanjima-aktivna ponuda radne snage

Stepen stručne spreme Zanimanje Broj nezaposlenih Ukupan broj nezaposlenih
Bez zanimanja Bez zanimanja. 45 45
PK-NSS PK-NSS 388 388
KV Bravar 71 551
Prodavač 67
Kuhar 37
Automehaničar 31
Vozač teretnih kola 28
Obućar 26
Konobar 29
Metalostrugar 23
Konfekcionar (odjeća,trikotaža,tekstil) 29
Elektromehaničar 23
Ostali 187
 
Tehničari Ekonomski tehničar 69 449
Poljoprivredni tehničar 41
Elektrotehničar-energetičar 39
Maturant gimnazije 34
Tehničar računarstva 30
Trgovinski tehničar 31
Mašinski tehničar 24
Medicinska sestra tehničar 16
Ostali 165
 
VKV Ukupno 16 16
VŠS Ukupno 22 22
VSS Diplomirani ekonomist 14 116
Profesor razredne nastave 11
Master 300 ECTS 6
Ostali 85
 UKUPNO  1587

 

Broj i struktura učenika u srednjim školama u školskoj 2017/18 godini

Obrazovna institucija Smjer /Broj učenika Ukupno
JU STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA

DERVENTA

 

STRUKA: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA 171 510
Poslovno-pravni tehničar 50
Trgovački tehničar 71
Ekonomski tehničar 50
STRUKA: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE 179
Veterinarski tehničar 27
Poljoprivredni tehničar 152
STRUKA: MAŠINSTVO I OBRADA METALA 76
Varilac/obrađivač metala rezanjem 76
STRUKA: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 84
Kuvar 57
Kuvar/konobar 27
JU SŠC „MIHAJLO PUPIN“

DERVENTA

 

GIMNAZIJA 163 451
Opšti smjer 163
ELEKTROTEHNIKA 268
Tehničar računarstva 121
Tehničar informacionih tehnologija 24
Tehničar mehatronike 50
Tehničar  elektroenergetike 73
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO 20
Obućar 20
UKUPNO 961

 

Detaljnije o dostupnoj radnoj snazi u opštini Derventa možete se informisati ovdje.

Analizu ponude i potražnje radne snage u metalskom sektoru možete pogledati  ovdje.