Finansijska podrška

Red. br. Naziv podsticaja Vrsta Cilj Služba koja sprovodi proceduru Na snazi od
1.1. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i renta( u daljem tekstu: naknade) za pravna i fizička lica mogu se plaćati u ratama Plaćanje na rate Privlačenje novih investicija i stimulisanje gradnje Opština Derventa -Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Derventa april 2018. godine
2.1. Podsticaji u stočarstvu Podsticaji za proizvodnju rasplodnih svinja Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa. Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.3. Podsticaji u stočarstvu Podsticaji za proizvodnju priplodnih ovaca i koza Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.4. Podsticaji u stočarstvu Podsticaji za razvoj mini farmi Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.5. Podsticaji u stočarstvu Podsticaji za tov junadi Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.6. Podsticaji u stočarstvu Podsticaji za tov svinja Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.7. Podsticaji u stočarstvu Podsticaji za tov pilića Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.8. Podsticaji u stočarstvu Podsticaji za proizvodnju mlijeka Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.9. Podsticaji za pčelarstvo Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.10. Podsticaji za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.11. Podsticaji za proizvodnju povbrća i cvijeća u zaštićenim prostorima i na otvorenom Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.12. Podsticaji za ljekovito, aromatično, industrijsko bilje i heljdu Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.13. Podsticaj za modernizaciju postojećih i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.14. Podrška edukaciji poljopr. proizvođača i org. izložbi, seminara i sajmova, troškovi medija i troškovi rada komisije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.15. Sredstva za osposobljavanje degradiranih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta i melioracije zemljišta slabijeg kvaliteta (sredstva od naknade za promjenu namjene poljop. zemljišta i zakupa poljop. zemljišta) Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.16. Podsticaj za organsku proizvodnju Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.17. Podsticaj za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine
2.18. Sredstva za sufinansiranje projekata Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje -Poboljšani opšti uslovi i kvalitet života u ruralnim oblastima Opštine Derventa Opština Derventa -Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti april 2018. godine