Investirajte

Derventa – opština u koju vrijedi investirati!

Derventa se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine, a karakteriše je dobra povezanost sa glavnim saobraćajnim koridorima koji spajaju unutrašnjost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa EU. Derventa predstavlja čvorište važnih puteva u BiH, a u neposrednoj blizini Dervente se nalazi autoput Banjaluka – Doboj (31km), autoput Zagreb-Beograd (33 km) „Panevropski-željeznički koridor 10“ (28 km), te Međunarodni aerodrom Banjaluka (75 km). Blizina željezničkog i cestovnog koridora u RH/EU, te dobra povezanost sa centrima unutar zemlje karakterišu Derventu kao izrazito povoljnu lokaciju za poslovanje.

Pozicija Bosne i Hercegovine u Evropi i pozicija Dervente u Bosni i Hercegovini

Prednosti za investiranje u opštinu Derventa su :

 • Blizina EU tržišta
 • Izuzetan strateški položaj za razvoj privrede
 • Industrijska tradicija i razvijeno preduzetništvo sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća od kojih je najveći broj iz prerađivačke industrije i tu se ostvaruje trećina prihoda opštine i 70 posto izvoza
 • Veliki broj već postojećih domaćih i stranih investitora, razvijena privatna djelatnost
 • Dobra infrastrukturna opremljenost potencijalnih zona za ulaganja odnosno raspoloživost lokacija za investiranje i poslovanje
 • Poreske olakšice
 • Opština smo sa vizijom razvoja i strateškim planom za njegovu realizaciju
 • Dobra ponuda kvalitetne i obučene radne snage
 • Tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji, velike površine obradivog zemljišta, blizina prerađivačih pogona i dobar trend razvoja,svrstavaju opštinu Derventa među opštine sa najvećim potencijalom za razvoj poljoprivrede
 • Niska cijena zemljišta i u ovom trenutku opština ima pripremljenih oko 8,2 hektara zemljišta sa uređenom infrastrukturom osim gasa ali je prostornim Planom Republike Srpske do 2025. Godine predviđena izgradnja gasovoda koji bi prolazio kroz Derventu.

 

Opština Derventa je spremna da za svoje dugoročne planirane projekte  i ideje prihvati sufinansiranje od strane domaćih i ino partnera, spremna je da se uključi u javno-privatno partnerstvo u cilju povećanja društveno-ekonomskog razvoja, poboljšanja prosperiteta opštine i približavanja evropskim standardima. U tome će nam svakako pomoći stabilna politička situacija i dobra saradnja zakonodavne i izvršne vlasti na području opštine,stabilan budžet,značajna kapitalna ulaganja , dobri međunacionalni odnosi i niska zaduženost opštine.

√    Opština Derventa se nalazi blizu granice sa Hrvatskom (EU), te pruža savršenu lokaciju za razvoj poslovanja u neposrednoj blizini unosnog evropskog tržišta sa preko 500 miliona stanovnika. Derventa je veoma dobro povezana sa EU i centrima u BiH putem cestovnog, željezničkog i riječnog koridora.

 √    Industrijske zone „Derventa“ i “Servisno-komunalni centar“, predstavljaju izvrsne prilike za investiranje i razvoj poslovanja. Investitorima je na raspolaganju mogućnost plaćanja na rate obaveza koje se odnose na naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu.

 √    U posljednje 3 godine, sektori metaloprerade, drvoprerade, proizvodnje kože i obuće, kao i proizvodnje plastike bilježe pozitivne trendove i kontinuiran rast, što je izvrstan pokazatelj da u opštini Derventa postoje svi preduvjeti potrebni za razvoj konkurentnosti u privredi. 

 √    Kontinuiran rast prerađivačke industrije govori u prilog tome da su poslodavcima u Derventi dostupni kvalifikovani radnici koji zadovoljavaju potrebe zahtjevnih tržišta. 

 √    Opština je na usluzi investitorima! Opština pruža podršku investitorima pri odabiru lokacija za investiranje, te tokom procesa investiranja, a podršku nastavlja pružati i tokom poslovanja. Pojednostavili smo procese izdavanja dokumentacije, skratili vrijeme i smanjili troškove poslovanja, uspostavili jednošalterski sistem za postupke u procesu građenja i registracije, tako da ćete brzo, lako i jeftinije ostvariti svoju investiciju!

 

Mi ne promovišemo sebe, naši investitori su naši najbolji promoteri!
Budite i vi dio ovog uspješnog tima!

Ako investirate kod nas, postaćete deo najbolje ekipe. Mnoge renomirane kompanije su se odlučile za Derventu i sa uspjehom posluju već dugi niz godina. Provjerite zašto!

Naši privrednici su naši najbolji ambasadori. https://www.nezavisne.com/ekonomija/privreda/Opstina-Derventa-nasi-privrednici-su-najbolji-ambasadori/443429

„Ono što je austrijske kompanije privuklo svakako je povoljan geografski položaj ovog grada, blizina granice sa EU, ali i sa velikim saobraćajnim čvorištima prema tržištima ne samo zapadne Evrope, nego i drugih krajeva svijeta. Važan odlučujući faktor također su bile i druge, već postojeće strane investicije u ovom gradu, ali ne treba zanemariti ni povezanost sa bosanskohercegovačkom dijasporom, kao i porijeklo nekih od investitora iz ovih krajeva,

Philippe Kupfer, Trgovinski savjetnik iz Austrijske ambasade
Izvor: Akta.ba http://granicedoboja.info/derventa-nove-investitore-pripremila-zemljiste-82-hektara/

Privredni sektori sa potencijalom za razvoj. Okosnicu razvoja opštine čine dinamična mala i srednja preduzeća sa dugom preduzetničkom tradicijom. Tokom posljednjih godina, najviše je investicija u oblasti obućarske i metaloprerađivačke industrije, a u posljednje vreme i elektronske. Značajno je pomenuti i proizvodnju artikala od plastične mase. Već duži niz godina, poznati smo kao centar proizvodnje obuće u regionu.

Odlični lokacijski uslovi. Sa preduzetničkom tradicijom, geografskom pozicijom na 24 km udaljenosti od granice s EU i ključnih evropskih puteva na pravcu sjever-jug i istok-zapad, razvijenom industrijom, opština Derventa predstavlja top lokaciju za vaše investicije.

Razvijena poslovna infrastruktura i povoljni uslovi investiranja. Odmah dostupne lokacije za investiranje, kvalitetna putna i komunalna infrastruktura i prihvatljivi troškovi poslovanja čine Derventu poželjnim mjestom za investiranje!

 Efikasna lokalna administracija. Na zvaničnoj stranici opštine Derventa objavljen je Elektronski registar administrativnih postupaka (E-registar).

 Opština Derventa kontinuirano radi na stvaranju povoljnih uslova za nove investicije. U posljednje tri godine, preduzete su aktivne mjere i kapitalna ulaganja:

 • Skraćenje procedura za registraciju preduzeća,
 • Povoljna stopa nepokretnosti,
 • Povoljne cijene zemljišta sa riješenom infrastrukturom.
 • U saradnji sa italijanskom ambasadom u BiH izgrađena je moderna hladnjača za skladištenje voća i povrća.
 • Asfaltiran je, rekonstruisan i saniran veći broj puteva u ruralnim područjima, kao i veći broj ulica u gradskom području.
 • Rekonstruisana je kanalizaciona mreža, rasvjeta u gradu i u ruralnim područjima,
 • Izvršena je elektrifikacija povratničkih naselja.
 • U svrhu povećanja bezbjednosti i efikasnosti saobraćaja izgrađene su četiri kružne raskrsnice, a u planu je izgradnja još jedne na magistralnom putu Doboj-Derventa-Bosanski Brod.
 • Osiguran je priključak Dervente na autoput Prnjavor -Doboj.

Usluge postojećim i potencijalnim investitorima dostupne su u svim fazama investiranja.

Kvalitetna saradnja javnog i privatnog sektora. Opština Derventa cijeni mišljenje privatnog sektora i uključuje ih u sve faze poslovanja

Ugodni uslovi za život i poslovanje u uređenoj sredini, sa  širokim trgovima, lijepim fasadama i zelenim površinama učiniće da se divno osjećate u Derventi! Dobrodošli!

Preuzmite Investicioni profil opštine Derventa!