Ključne usluge

Pronalaženje pogodne lokacije za investiranje i gradnju

 • Informacije o parcelama za izgradnju i pokretanje investicije,
 • Dostupnost, vlasništvo, oblik i pozicija zemljišta,
 • Okvirni troškovi i način kupovine, olakšice pri kupovini,
 • Stanje postojeće i uslovi za izgradnju nove infrastrukture
 • Informacije o dostupnim Brownfield (korištenim) objektima za iznajmljivanje ili kupovinu.
 • Posredovanje pri kontaktima sa nadležnim institucijama i organizacionim jedinicama Opštine Derventa u vezi pronalaska pogodne lokacije.
 • Fizički obilazak lokacije i posredovanje pri pregovorima sa privatnim vlasnicima (ako su objekti ili zemljište u privatnom vlasništvu).

Podrška pri registraciji preduzeća

 • Informacije o uslovima, postupku i troškovima osnivanja privrednog društva (d.o.o. ili AD),
 • Povezivanje sa  nadležnim institucijama i posrednicima (jednošalterski sistem APIFa, notari, Poreska uprava itd.),
 • Informacije o neophodnoj dokumentaciji, izradi pečata, fiskalizaciji, ulasku u PDV sistem, dobijanju carinskog broja i svim ostalim aspektima registracije,
 • Posredovanje i podrška po zahtjevu investitora u specifičnim koracima procesa.

Promocija preduzetništva i podrška preduzetnicima

 • Podrška u skladu sa Programom razvoja preduzetništva opštine,
 • Informacije preduzetnicima i MSP-a o sajmovima, privrednim izložbama na loklanom nivou,
 • Promocija preduzetništva i MSP-a na lokalnom nivou kroz razne virtuelne oblike (Internet/web, oglašavanje, FB, ppt),
 • Informacija o stranim i domaćim investicijama na području Opštine Derventa.

Zastupanje povezivanje i posredovanje

 • Iniciranje i vođenje javno-privatnog dijaloga.
 • Posredovanje u nastupu domaćih preduzetnika na ciljanim sajmovima. Posredovanje u nastupu vanjskih izlagača na domaćem terenu i povezivanje sa domaćim preduzećima radi uspostavljanje kooperantskih odnosa,
 • Posredovanje pri pronalsku adekvatnih konsultanta za popunjavanje aplikacija za grant grant sredstva kod donatora, poslovnih planova i investicionih studija,
 • Povezivanje preduzetnika i MSP-a sa klasterima, poslovnim udruženjima na lokalnom i regionalnom nivou. Povezivanje sa Zavodom za zapošljavenje na lokalnom nivou, Privrednom komorom Republike Srpske, FIPA-Agencijom za promociju stranih investicija, obrazovnim institucijama na lokalnom i regionalnom nivou, sa projektantskim kućama, računovodstvenim biroima i sa pravnim i notarskim uredima na području Opštine Derventa.

Pružanje informacija o izdavanju lokacijskih uslova i građevinske dozvole

 • Informacije o uslovima gradnje na lokalitetu, procesu izdavanja lokacijskih uslova, troškovima lokacijskih uslova, načina utvrđivanja visine troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta,
 • Informacije o procesu podnošenje zahtijeva za izdavanja građevinske dozvole načina utvrđivanja visine troškova rente i izdavanja građevinske dozvole, ekološke dozvole, protivpožarne saglasnosti, vodne saglasnosti, poljoprivredne saglasnosti, elektro i telekomunikacione saglasnosti,
 • Informacije o roku izdavanja građevinske dozvole, načina plaćanja naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i zemljišne rente. Informacije o načinu prijavljivanja početka i završetka izvođenja radova, kao i periodu važenja građevinske dozvole kad postane izvršna.

Pružanje informacija

 • Pružanje informacija preduzetnicima i MSP-a o dostupnoj radnoj snazi na području Opštine Derventa po profilu radnika. Informacije o dobavljačima sirovina i repromaterijala na lokalnom nivou koji podržavaju industrijske proizvođače,
 • Pružanje informacija o dostupnim grant sredstvima na loklanom i regionalnom nivou za razvoj preduzetništva.

Savjetovanje privatnog sektora

 • Savjetovanje preduzetnika i MSP-a prilikom apliciranja za dodjelu grant sredstva.