Kontakt

OPŠTINSKA UPRAVA

Odjeljenje za ekonomske i društvene djelatnosti

Telefon: 053 315 161

Telefaks: 053 315 184; 315 165

e-mail: derv.pri@gmail.com