Lokacije za investiranje

Opština Derventa trenutno raspolaže sa 10 slobodnih lokacija spremnih za investiranje. Ove lokacije se  se nalaze u industrijskim zonama koje su regulacionim planovima jasno diferencirane kao:

  • Zona 1 – “INDUSTRIJSKA ZONA“
  • Zona 2 – “SERVISNO-KOMUNALNI CENTAR“

 

U „Industrijskoj zoni Derventa“ trenutno je aktivno 25 preduzeća, koja zapošljavaju oko 2.640 radnika, a u „Servisno-komunalnom centru“ posluju 2 preduzeća, a zapošljavaju 3 radnika.

Raspoložive parcele na lokaciji „INDUSTRIJSKA ZONA ”:

Naziv lokacije: „INDUSTRIJSKA ZONA”

RP_IND.ZONA_DERVENTA

RP_IND.ZONA_PLAN_ORGANIZACIJE_PROSTORA

Lokacija: Industrijska zona se nalazi uz magistralni put M.14.1 (ul. Kninska), a udaljena je 30 km od autoputa Banjaluka – Doboj i 32 km od autoputa Zagreb – Beograd
Tip: Greenfield
Površina: Ukupna površina zone 16.159 m2

Koeficijent izgrađenosti  0,75 (mogu se izgraditi objekti ukupne površine do 12.000 m2) i stepen iskorištenosti  40-50% maksimalno (kvadratura objekta u osnovi maksimalno 8.000 m2).

Vlasništvo: Vlasništvo opštine 100%
Infrastruktura: Električna energija: postoji, visoki napon (DV 10KV) prelazi preko parcele;

Voda: dostupna voda iz gradskog vodovoda udaljena oko 330 m, a industrijske vode nema, ali se može iskopati bunar;

Kanalizacija: ne postoji, RP „Industrijska zona“ planiran je kolektor ø800  kroz plansku saobraćajnicu;

Telekomunikacije: ne postoji, u blizini navedene lokacije  postoji priključak;

Pristupne saobraćajnice: ne postoje, Regulacionim planom „Industrijska zona“ pristup planiran preko buduće servisne saobraćajnice unutar lokacije;

Priključak na gas: ne postoji; Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine  je predviđena izgradnja gasovoda koji bi prolazio kroz Derventu.

Grijanje: ne postoji; Prostornim planom je predviđena mogućnost izgradnje rejonskih kotlovnica ali nije preciziran vremenski okvir.

Dokumentacija: Regulacioni plan: postoji. Za realizaciju investicije je potrebno izvršiti konverziju poljoprivrednog u građevinsko zemljište kao i obezbijediti odgovarajuće saglasnosti i dozvole:

·         Lokacijski uslovi / UT uslovi (Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova se predaje u prostorijama Opštinske uprave Derventa, šalter-sala br. 6., Odjeljenje za prostorno uređenje, Rok za rješavanje predmeta je  15 dana);

·         Građevinska dozvola (Odjeljenje za prostorno uređenje, rok za rješavanje predmeta je  15 dana) ;

·         Ekološka dozvola (Odjeljenje za prostorno uređenje, rok za rješavanje predmeta je  45 dana).

Pogodnost namjene: Lokalitet povoljan za sve prerađivačke djelatnosti koje nemaju štenih utjecaja po okolinu
Investicione mogućnosti: Kupovina
Cijena prodaje ili najma zemljišta: Odlukom Komisije utvrđuje se početna cijena građevinskog zemljišta. Početna cijena prilikom posljednje prodaje iznosila je 10 KM/m2

Raspoložive parcele na lokaciji „INDUSTRIJSKA ZONA”:

PARCELA Br. 1

Industrijska zona Derventa

Površina parcele br. 1 (k.č.115/50) iznosi 16.159 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 8.000 m2.

 

PARCELA Br. 2

Industrijska zona Derventa

Površina parcele br. 2 (k.č.115/55) iznosi 20.045 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 10.000 m2.

 

PARCELA Br. 3

Industrijska zona Derventa

Površina parcele br. 3 (k.č.115/54) iznosi 21.034 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 10.000 m2.

PARCELA Br. 4

Industrijska zona Derventa

Površina parcele br. 4 (k.č.115/53) iznosi 20.138 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 10.000 m2.

PARCELA Br. 5

Industrijska zona Derventa

Površina parcele br. 5 (k.č.115/52) iznosi 17.849 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 8.900 m2.

Naziv lokacije: “SERVISNO-KOMUNALNI CENTAR“  

RP_SERVISNO-KOMUNALNI CENTAR

RP_SERV-KOMUN_CENTAR_PLAN_ORGANIZACIJE_PROSTORA

Lokacija: Industrijska zona se nalazi uz  magistralni put M. 14.1 Derventa-Srbac. a udaljena je 31 km od autoputa Bluka – Doboj i 28,5 km od autoputa Zagreb – Beograd
Tip: Greenfield
Površina: Ukupna površina zone 16.159 m2

Koeficijent izgrađenosti  0,75 (mogu se izgraditi objekti ukupne površine do 12.000 m2) i stepen iskorištenosti  40-50% maksimalno (kvadratura objekta u osnovi maksimalno 8.000 m2).

Raspoložive parcele: U “Servisno-komunalnom centru“ se nalazi 5 slobodnih parcela za investiranje. Najmanja parcela je ukupne površine zemljišta 4 252 m2 , a najveća ima površinu od 5 445 m2 .
Vlasništvo: Vlasništvo opštine 100%
Infrastruktura: Električna energija: postoji, visoki napon (DV 10kV).

Ukupna instalisana snaga postojećih transformatora 10/0,4 kV na DV 10 kV Derventa – Kalenderovci iznosi 4996 kVA. Srednji napon 10 kV,a nizak napon 400V. Najbliža TS 10/0,4 kV je na cca 600 m;

Voda: postoji,voda iz gradskog vodovoda udaljena oko 10- 15 m, a industrijske vode nema, ali se može iskopati bunar;

Kanalizacija: ne postoji, Prema RP, planiran je kolektor od  Derventskog potoka do kraja Industrijske zone, Ø 1000 mm – 2000 mm, a sabirni kolektor Ø 300 mm je planiran kroz plansku saobraćajnicu.

Rasvjeta: ne postoji;

Telekomunikacije: ne postoji, u blizini navedene lokacije  postoji priključak;

Pristupne saobraćajnice: Prema RP „Servisno-komunalni centar“ postoji priključak, pristup planiran preko buduće servisne saobraćajnice unutar lokacije;

Priključak na gas: ne postoji; Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine  je predviđena izgradnja gasovoda koji bi prolazio kroz Derventu.

Grijanje: ne postoji;Prostornim planom je predviđena mogućnost izgradnje rejonskih kotlovnica ali nije preciziran vremenski okvir.

Dokumentacija: Regulacioni plan: Postoji RP. Za realizaciju investicije je potrebno izvršiti konverziju poljoprivrednog u građevinsko zemljište, te obezbijediti odgovarajuće saglasnosti i dozvole:

·         Lokacijski uslovi / UT uslovi; (Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova se predaje u prostorijama Opštinske uprave Derventa, šalter-sala br. 6., Odjeljenje za prostorno uređenje, Rok za rješavanje predmeta je  15 dana);

·         Građevinska dozvola (Odjeljenje za prostorno uređenje, rok za rješavanje predmeta je  15 dana);

·         Ekološka dozvola (Odjeljenje za prostorno uređenje, rok za rješavanje predmeta je  45 dana).

Pogodnost namjene: Lokalitet povoljan za sve prerađivačke djelatnosti koje nemaju štenih utjecaja po okolinu
Investicione mogućnosti: Kupovina
Cijena prodaje ili najma zemljišta: Odlukom Komisije utvrđuje se početna cijena građevinskog zemljišta. Početna cijena prilikom posljednje prodaje iznosila je 10 KM/m2

Raspoložive parcele na lokaciji „SERVISNO-KOMUNALNI CENTAR ”:

PARCELA Br. 6

Industrijska zona: „Servisno-komunalni centar“

Površina parcele br. 6 (k.č. 115/56) iznosi 4.308 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 825 m2.

 

PARCELA Br. 7

Industrijska zona: „Servisno-komunalni centar“

Površina parcele br. 7 (k.č. 115/55) iznosi 4.252 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 825 m2.

 

PARCELA Br. 8

Industrijska zona: „Servisno-komunalni centar“

Površina parcele br. 8 (k.č. 115/64) iznosi 4.496 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 825 m2.

 

PARCELA Br. 9

Industrijska zona: „Servisno-komunalni centar“

Površina parcele br. 9 (k.č. 115/29) iznosi 4.794 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 825 m2.

 

PARCELA Br. 10

Industrijska zona: „Servisno-komunalni centar“

  Površina parcele br. 10 (k.č. 115/63) iznosi 5.445 m2.

Maksimalna površina objekta koji može biti izgrađen iznosi 825 m2.

 

Detaljnije o svakoj od navedenih lokacija, možete pogledati ovdje: Detaljan_opis_lokacija

Stanje prostorno-planske dokumentacije

Opština Derventa ima dobru pokrivenost strateškim i sprovedbenim prostorno-planskim dokumentima.

Prostorni plan opštine Derventa, koji važi do 2033. godine, usvojen je u julu 2018. godine. Planski dokument obuhvata teritorijalnu površinu opštine Dervent.a i opisuje stanje organizacije, uređenje i korišćenje prostora (teritorija, stanovništvo, naselja, prirodni uslovi i resursi, infrastruktrura, privredne djelatnosti, javne službe i druge društvene djelatnosti), ocjenu stanja, potrebe mogućnosti i ciljeve organizacije, uređenje i korišćenje prostora, zaštitu životne sredine i odredbe i smjernice za sprovođenje plana.

Prostorni plan opštine Derventa možete pogledati ovdje: Prostorni_plan_Derventa i DODATAK_Prostorni_plan

Regulacioni planovi. Opština Derventa ima 15 važećih regulacionih planova, koje možete pogledati  ovdje: Regulacioni_planovi

Link do vijesti LINK8_Vijest : https://www.akta.ba/investicije/derventa-za-nove-investitore-pripremila-zemljiste-od-82-hektara/86913