Modernom poljoprivrednom proizvodnjom do stalnog rasta

Preduzeće Poljoprivrednik d.o.o je osnovano pedesetih godina prošlog vijeka i kao društvena svojina uspješno funkcionisalo do početka ratnih dejstava u BiH 1992. godine.

Preduzeće je privatizovano 2002. godine kroz vaučersku privatizaciju i transformisano u akcionarsko društvo sve do 2009. godine kada MSAN grupa otkupom akcija na Banjalučkoj berzi postaje većinski vlasnik firme. Vrlo brzo od ulaska u većinsku vlasničku strukturu, MSAN već naredne godine ulaže značajna sredstva i vrši kompletnu obnovu firme i pokretanje proizvodnje. Do 2012. godine MSAN grupa je otkupila sve akcije preduzeća i postala njen 100%-tni vlasnik, čime su stvoreni uslovi da firma te godine promijeni oblik organizovanja iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Najvažnije djelatnosti  preduzeća  su poljoprivredna proizvodnja, dorada  sjemena strnih žita i kukuruza, trgovina i  uslužno skladištenje žitarica i stočarska proizvodnja. Poljoprivrednu proizvodnju obavljamo na 580 ha poljoprivrednog zemljišta koje koristimo po osnovu koncesije. Preduzeće trenutno zapošljava od 25 do 30 ljudi i stabilno funkcioniše.

Važno je napomenuti da je Poljoprivrednik u poslednje tri godine izvršilo značajna ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta kroz obnovu i modernizaciju postojeće  i kupovinu nove opreme i mašina, kao  i ulaganjem u obrtna sredstva. Ulaganja su preduzeću omogućila da danas u posjedu ima respektabilne proizvodne i skladišne kapacitete koji su neophodni za uspješno bavljenje navedenim pretežitim djelatnostima u okviru poljoprivredne proizvodnje.

Preduzeće ima u vlasništvu silose kapaciteta 12.000 tona uključujući kompletnu silosnu opremu za transport, prečišćavanje i sušenje žitarica, sušaru za sušenje merkantilnog kukuruza kapaciteta 10 tona na sat, centar za doradu sjemena kapaciteta 3,5 tona na sat, sušaru za sušenje sjemenskog kukuruza i  drugu opremu neophodnu za pravilnu pripremu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda.

Takođe, posjeduju 4 štale za tov junadi ukupnog kapaciteta 1000 komada tovnih junadi, kao i poslovne hale i skladišta površine oko 6.000 m2. U cilju unapređenja poslovanja u toku  2017. godine su investirali oko 230.000 KM u laboratorjsku opremu za analizu kvaliteta žitarica, brašna i uljarica, što će preduzeću omogućiti stalan uvid u kvalitet žitarica koje proizvode, otkupljuju i skladište.

U svom radu, preduzeće posebnu pažnju poklanja primjeni savremenih tehnologija, što omogućava značajno bolje prinose u ratarstvu i dobar kvalitet proizvedenih žitarica i uljarica. Ističe se oblast sjemenarstva gdje je u poslednjih 4 godine, koliko se preduzeće bavi ovom djelatnošću, postignut značajni rezultati kako u proizvodnji tako i u doradi sjemena strnih žita i kukuruza. Na godišnjem nivou se proizvede, doradi i na domaćem tržištu plasira oko 1500 tona sjemena strnih žita, 60-100 tona sjemena kukuruza i oko 100 tona sjemena soje. Savremeni način rada je doveo do toga da su tendencije da svake godine ove količine uvećaju za oko 20 %.

Glavna tržišta su lokalno tržište Bosne i Hercegovine, zemlje EU i Turska, a u ukupnom poslovanju izvoz čini 39,52 % i to Turska sa 95,65% i Hrvatska sa 4,35 %.