Pitajte češkog ambasadora. NJE Skalnik

Opština Derventa je u saradnji sa EU info centrom iz Sarajeva organizovala „Pitajte ambasadora“ sa ciljem približavanja evropskih politika i vrednosti. EU info centar u Sarajevu kao osnovni zadatak ima pružanje relevantnih informacija o institucijama i politikama Evropske unije, te vrši promovisanje programa i vrijednosti Evropske unije. Na događaju „Pitajte ambasadora“ gost je bio češki ambasador NJE. E. Jakub Skalnik koji je o govorio o članstvu njegove zemlje u EU, o statusu mladih i kako je on poboljšan ulaskom Češke republike u Evropsku uniju, o obrazovanju, zapošljavanju i zaštiti okoline.

Ambasador i je na sastanku sa načelnikom Miloradom Simićem razgovarao i o mogućnostima proširenja dosadašnje saradnje i iskazao želju za povezivanjem sa nekom od lokalnih samouprava. Povezivanje bi moglo za rezultat da ima povećanje privredne saradnje. Kao primer je istaknuto je da Derventa sa bratskom opštinom iz Italje, Pinerolom uspostavila odličnu saradnju i da je rezultat otvaranje 12 kompanija sa italijanskim kapitalom, ali i saradnja u drugim oblastima.

Ambasador je istakao da kao najveću vrednost ulaska u Evropsku uniju vidi proširivanje mogućnosti za mlade, tačnije mogućnost izbora mjesta studiranja na evropskim tehničkim univerzitetima, kao i lakšeg pronalaska posla. A kao glavne probleme naveo je početnu nekompatibilnost Češke privrede, odlazak visokokvalifikovane radne snage poput informatičara i medicinskih radnika iz pojedinih delova zemlje.