Podsticaji i subvencije za investitore

U cilju pružanja podrške potencijalnim investitorima i postojećim priv  rednim subjektima, opština Derventa je predvidela sledeće podsticaje i subvencije:

  • Mogućnost plaćanja u ratama naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente
  • Podsticaji u poljoprivredi

 Detaljne informacije o podsticajima u opštini Derventa su dostupni na: Derventa_podsticaji.

Informacije o podsticajima na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, možete naći na sljedećim linkovima:

PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Program podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju u 2018. godini prati Strategiju ruralnog razvoja opštine Derventa od 2014.-2020. godine u okviru svojih budžetskih mogućnosti.

Sredstva za podsticajni razvoj poljoprivrede i sela planirana su Budžetom za 2018. godinu u visini od  350.000,00 KM i to:

  • Sredstva za podsticanje razvoja stočarstva, pčelarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, ljekovitog, aromatičnog, industrijskog bilja i heljde – 312.300,00 KM
  • Sredstva za modernizaciju postojećih i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda – 5.000,00 KM
  • Sredstva za edukaciju poljoprivrednih proizvođača, organizovanje izložbi, seminara i sajmova, troškovi objavljivanja u medijima i troškovi rada komisije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta – 1.500,00 KM
  • Sredstva za osposobljavanje degradiranih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta i melioracije zemljišta slabijeg kvaliteta (sredstva naplaćena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa poljoprivrednog zemljišta) – 11.900,00 KM
  • Sredstva za razvoj organske proizvodnje – 1.800,00 KM
  • Sredstva za sufinansiranje projekata u poljoprivredi – 16.500,00 KM
  • Sredstva za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje – 1.000,00 KM

Kompletan program podsticaja, sa uslovima za njihovo korišćenje možete pogledati: Program_podsticaja_za_poljoprivrednu_proizvodnju.

Link do povezanih vijesti:

Planirana sredstva za podsticaje u poljoprivredi u 2018. godini:
https://radioderventa.com/za-podsticaje-u-poljoprivredi-planirano-350-000-km-u-2018-godini/
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/derventa-za-podsticaj-poljoprivredi-350-000-km/

Isplaćena prva tranša podsticaja u poljoprivredi u 2018. godini:  https://derventa.ba/bs/poljoprivrednim-proizvodjacima-isplacena-prva-transa-sredstava-za-podsticaj/