Privreda Dervente

Opština Derventa je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom odnosu sa investitorima, u posljednje tri godine bilježi se stalni rast broja registrovanih privrednih subjekata i preduzetnika.

U 2017. godini, Derventa ima ukupno 696 privrednih subjekata, od čega su 184 privredna društva. Dominantna su mikro preduzeća, koja čine 71% od ukupnog broja registrovanih privrednih subjekata u Derventi.  Dobit  ostvarena  u 2017. godini iznosi  34,3 miliona KM, a prosječno godišnje raste za oko 11%.

 U 2017. godini Derventa je ostvarila izvoz od 301,9 miliona KM, a uvezla robu i usluge u vrijednosti od 265 miliona KM . Izvoz Dervente čini 8,2% ukupnog izvoza Republike Srpske, a 2,6 % ukupnog izvoza BiH. I u 2017. godini, opština Derventa je lider u ostvarivanju izvoza u regiji Doboj (oko 40% ukupnog izvoza u regiji). Privredni subjekti iz Dervente izvoze u 17 zemalja sveta, a glavni izvozni sektori su, tradicionalno,  obuća i metaloprerada. 97% izvoza iz Dervente čini izvoz u zemlje EU. Zemlje u koje se u 2017. godini najviše izvozilo su: Austrija, Italija, Njemačka, Francuska, Mađarska, Slovačka.

Od 2016. godine, broj nezaposlenih se konstantno smanjuje, a broj zaposlenih raste. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  – biro Derventa u 2017. godini je bilo 1.587 lica.

 Najveći broj privrednih subjekata (29%) posluje u prerađivačkoj industriji, koja ostvaruje 40%  svih prihoda opštine Derventa. Privredni subjekti iz prerađivačke industrije ostvarili su i najveću dobit i najveći su poslodavci – 46 % od ukupnog broja zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji. 75% ukupnog izvoza ostvaruju privredni subjekti u prerađivačkoj industriji.

Derventa nastavlja da ulaže u prioritetne sektore, sa najvećim potencijalima za razvoj i dugom tradicijom: metaloprerada, proizvodnja kože i proizvoda od kože, proizvodnja plastičnih masa, drvoprerada.

„Najveći potencijali opštine Derveenta su metaloprerada, obućarska industrija kao i poljoprivreda. Razvoj poljoprivrede ogleda se kroz otvaranje modernih farmi stoke, te podizanje zasada voća i povrća. Općina je u fazi priprema za izdavanje u zakup samostalnim poljoprivrednicima zemljišta u društvenoj svojini. Za ovu namjenu predviđeno je izdavanje oko 250 hektara zemljišta. S obzirom na prisustvo na području opštine većeg broja kompanija iz oblasti elektronike, to će sigurno biti u narednim godinama jedan od potencijala opštine“.

Milorad Simić, načelnik opštine Derventa (26.01.2018.)

Detaljan profil privrede Derventa: Profil_privrede_Derventa

O privredi i poljoprivredi Dervente možete se informisati i na internet prezentaciji opštine Derventa:

http://derventa.ba/privreda/osnovni-pokazatelji/

http://derventa.ba/privreda/poljoprivreda/