Servisne informacije za investitore

SPISAK BANAKA NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA

  BANKA Adresa Kontakt podaci
1. UniCredit Bank Kralja Petra I bb 053/312-210
2. MF Banka Milovana Bjeloševića Belog bb 053/331-707
3. NLB Banka Milovana Bjeloševića Belog bb 053/333-227
4. ADDIKO BANKA Jovana Dučića 070/340-440
5. Raiffeisen BANK Nikole Tesle 7 081/929-292
6. Nova Banka 8. marta 080/050-011
7. Sber bank Kralja Petra I bb 053/310-240

 

SPISAK OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA

  OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO Adresa Kontakt podaci
1. Uniqa osiguranje Kralja Petra I bb 053 310-200
2. Euros osiguranje Kninska bb 065/022-046
3. Wiener osiguranje Trg pravoslavlja 053/333-165
4. Drina osiguranje Milovana Bjeloševića Belog 053/334 444
5. Triglav osiguranje Kralja Petra I bb 053/331-869
6. Aura osiguranje Nikole Tesle bb 053/921 008
7. Nešković osiguranje Dubička bb 053/310 340
8. Mikrofin osiguranje Kralja Petra I bb 053/312-670
9. Brčko gas osiguranje 16. Krajiške bb 053/490-112
10. Croatia osiguranje Kralja Petra I bb 053/490 592

 

SPISAK KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA

  KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA Adresa Kontakt podaci
1. AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA „EKONOMIK“ Šainović Radmila Njegoševa bb 053/331-614
2. AGENCIJA „BILANCA“ Tokić Katica Kralja Petra I bb 065/328-200, 053/312-840
3. AGENCIJA „FINEK“ Pilipović Tanja Petra Mećave 1 065/693-563, 053/311-440
4. AGENCIJA  „FINRAR“,Golub Ozrenka Kralja Petra I bb 065/939-780
5. AGENCIJA „GOLUB“ Golub Dragana Donja Lupljanica bb 065/277-949, 053/333-815
6. AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA „STANDARD-D“ Tepić Dušanka Trive Vujića 22 065/634-995
7. AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA „STANDARD PLUS“ Zorka Marković s.p. Derventa Trive Vujića 22 065/964-555
8. AGENCIJA „POPOVIĆ“Popović Milka Kralja Petra I bb 065/701-025, 053/334-191
9. KNJIGOVODSTVENE USLUGE  „INFOS-EM“,Dragoslava Samardžić Marije Bursać zgrada SP-70/I-2 053/333-971
10. AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA „INIĆ“ Slavko Inić Kralja Petra I bb 065/255-655
11. AGENCIJA  ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA „INTEGRAL“ Đekić Jelenko 1. maja bb 065/782-818, 053/332-584
12. Knjigovodstveni biro „S-KONTO“ Saša Mrđa Jovana Dučića 19 065/578-658
13. AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA „ML“ Nada Milinković Nikole Tesle bb 065/593-206, 053/332-235

  

SPISAK ADVOKATSKIH KANCELARIJA NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA

  ADVOKATSKA KANCELARIJA Adresa Kontakt podaci
1. “Advokat” Trg Pravoslavlja bb 066/629-911
2. Simić Zoran Kralja Petra I 28 053/331-760
3. Aničić Cvijo Nikole Tesle 1 053/332-664
4. Bilić Slobodan Kralja Petra I bb 053/333-133
5. Đurđević Milorad Vlade Supura bb 053/333-894
6. Mikač Slavko Stevana Nemanje 20 053/331-775
7. Nović Nada Kralja Petra I bb 053/331-660
8. Nikola Ružičić Kralja Petra I bb 053/331-315

065/456-412

9. Dejan Bijelić Kralja Petra I bb 053/332-007

065/348-495

 

NOTARSKА KANCELARIJA NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA

Đurić  Branko Trg pravoslavlja bb 053/332-424

 

SPISAK PRAVNIH LICA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA IZRADU PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I GEODEZIJE NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA

  PROJEKTNA KUĆA Adresa Kontakt podaci
1. „NMT – Geoplan“, Đorđo Tutnjević Omladinska bb 065/524-247

053/334-476

2. Zajednička geodetska radnja „GEOTIM B-L“ Branivoj Bojanović, Dražen Lazić s.p, Derventa Nikole Tesle 7 065/483-635,

065/566-257

3. Nvb family“doo, Derventa Kralja Petra I bb 065/522-430

053/333-410

4. „ARHAIK“doo, Derventa Kninska  bb 065/273-722
5. „Top inženjering“ doo, Derventa Kralja Petra I bb 065/990-725
6. „Planing“ doo, Prnjavor Svetog Save broj 37 065/580-620
7. Doo „OBNOVA“ Šamac Put srpskih dobrovoljaca bb 054/611-607

 

SPISAK LICENCIRANIH PREDUZEĆA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

NAZIV PREDUZEĆA Adresa Kontakt podaci
“Tehnička preventiva”

(Navedena firma je lokacijski najbliža Deventi i iz tog razloga se nalazi na listi.)

Trg Nemanjića broj 2, Modriča 053/812-288,

065/523-843

 

SPISAK SOFTVERSKIH KONSULTANTSKIH FIRMI

KONSULTANTSKA FIRMA Adresa Kontakt podaci
ComTECH Šantićeva bb 053/311-540

 

HOTELI I RESTORANI U DERVENTI

br. objekat mjesto, ulica i broj vlasnik, telefon
1. Hotel Biser Derventa,
Kralja Petra I BB
00 387 (0)53 310 810
2. Motel Dvor Derventa,
Svetog Save 5
00 387 (0)53 334 555
3. Motel Babino Brdo Derventa Svetog Save bb 00387 53 331038
4. Pansion i restoran „Caribic“ Derventa,
Cara Lazara broj 6
00 387 (0)53 331 848
5. Restoran Fructa Trade
d.o.o.
Derventa,
Željeznička BB
00 387 (0)53 310 520
5. Nada d.o.o. Derventa,
Kninska BB
00 387 (0)53 311 300
6. SUR „Bella Napoli“ Derventa,
Njegoševa 42
00 387 (0)65 596 892
7. SUR „Stari Most“ Derventa,
Kralja Petra I BB
00 387 (0)66 777 589
8. SUR-RESTORAN „Ukrinski Cvijet“ Derventa,
Kralja PetraI BB
00 387 (0)65 305 787
9. SUR „NAS“ Derventa,
ulica Kninska BB
00 387 (0)66 742 680
10. Restoran „Ilić“ Derventa,
1. maja BB
00 387 (0)53 331 878
11. SUR „Koktel“ Lug,
Lug BB
00 387 (0)65 527 170
12. SUR „Eden“ Lužani Bosanski,
Lužani Bosanski BB
00 387 (0)65 675 076
13. SUR „Mara i Lole“ Bosanski Lužani,
Bosanski Lužani 167
00 387 (0)66 489 014
14. SUR „Lovac“ Polje,
Polje bb
00 387 (0)65 955 196
15. SUR „12-ti kilometar“ Gradina,
Gradina 1
00 387 (0)62 621 415
16. SUR „6-ti“ Modran,
Modran bb
00 387 (0)65 621 360