Vodiči za MSP i preduzetnike

Ukoliko ste zainteresovani za registraciju privrednog društva ili preduzetničke radnje, u vodičima koje smo za vas pripremili ćete naći sve informacije, o postupku, neophodnoj dokumentaciji, troškovima i rokovima – korak po korak.