Korisni linkovi

Na Preduzetničkom portalu Republike Srpske možete pronaći sve zakonske i podzakonske akte, pravilnike, strategije, programe i informacije o dokumentima u izradi – sve što se odnosi na MSP i preduzetništvo.

Ključni akti:

 

Na internet prezentaciji Agencije za razvoj preduzeća (EDA) možete naći korisne publikacije o konkurentnosti i razvoju MSP i preduzetništva:

Odabrani naslovi:

 

Aktuelne informacije o aktivnostima u oblasti razvoja MSP i preduzetništva možete pratiti na internet prezentacije Republičke agencije za razvjoj MSP

 

Ostalo:

Na internet prezentaciji Evropske komisije, možete se upoznati sa svim EU direktivama i ostalim propisima koji se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća.

 

Eurostars je evropski program koji podržava međunarodnu saradnju između malih i srednjih preduzeća u svrhu istraživanja i razvoja inovacija.

 

Linkovi do ključnih institucija: